Info-Mol

Wie verdient volgens jou de Molse Cultuurprijs 2019 of de Culturele Carrièreprijs?

vrijdag, 24 januari, 2020

Nog tot en met 16 februari kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriet voor de ‘Molse Cultuurprijs 2019’ én voor de ‘Culturele carrièreprijs’. Tal van Mollenaren en verenigingen hebben zich het afgelopen jaar ingezet voor het culturele leven in onze gemeente. Maar wie van de genomineerden de prijzen in de wacht sleept, dat bepaal jij! Geef je top drie door via www.gemeentemol.be > e-loket > Cultuurprijs 2019, stemformulier én www.gemeentemol.be > e-loket > Culturele carrièreprijs 2019, stemformulier.

Meer personen met een handicap helpen

vrijdag, 24 januari, 2020

Mozaïek 4: Meer personen met een handicap helpen

Herstellingswerken oud-gemeentehuis in afwachting van grondige renovatie

donderdag, 23 januari, 2020

Op vrijdag 24 januari voert een aannemer herstellings- en onderhoudswerken uit aan het dak van het oud-gemeentehuis op de Markt. Deze werken worden uitgevoerd in afwachting van een grondige renovatie van dit beschermende gebouw binnen enkele jaren.

Jubileumsubsidie voor 25ste verjaardag Molse goochelvereniging Mageia

donderdag, 23 januari, 2020

De Molse goochelvereniging Mageia krijgt van het gemeentebestuur een subsidie van 125 euro. Deze subsidie wordt toegekend omdat de vereniging dit jaar haar 25ste verjaardag viert. Op basis van het reglement ‘subsidie jubilerende vereniging’ diende de organisatie een subsidieaanvraag in. Het gemeentebestuur wenst het bestuur en de leden van harte proficiat met deze verjaardag!

 

Peuterspeelpunt in kinderclub Bieke op woensdag 29 januari

donderdag, 23 januari, 2020

Door een snipperdag vindt Peuterspeelpunt op woensdag 29 januari plaats in kinderclub Bieke, Toemaathoek 1. (Groot)ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar zijn er tussen 8.30 en 12 uur welkom om samen te spelen en ervaringen uit te wisselen. De deelname is gratis.

 

De dienst samenlevingsopbouw wil met Peuterspeelpunt ontmoetingen stimuleren en een sociaal netwerk creëren. Peuterspeelpunt bevordert de taalontwikkeling en de speelkansen van jonge kinderen. Bovendien geeft het ouders de gelegenheid om van elkaar te leren. Ook grootouders en toekomstige ouders zijn welkom.

 

Aanvraagprocedure subsidie ‘jubilerende vereniging’ aangepast

donderdag, 23 januari, 2020

Op maandag 23 december keurde de gemeenteraad het aangepaste subsidiereglement ‘Jubilerende verenigingen’ goed. De jubileumjaren en de bedragen blijven hetzelfde, maar de aanvraagprocedure voor de subsidie vereenvoudigt.

 

In het jaar dat je vereniging haar jubileum viert, kan je een aanvraag indienen via het e-formulier ‘Jubilerende vereniging, aanvraag subsidie’. In dit formulier laad je een ‘verklaring op erewoord’ en een ‘volmachtformulier gemeentelijke toelage’ op. Vanaf dit jaar moet je geen ‘bewijs van oprichting’ en geen ‘ledenlijst’ meer toevoegen. We baseren deze nieuwe werkwijze op vertrouwen in onze inwoners en streven zo naar administratieve vereenvoudiging.

Vennekensbossen afgesloten van maandag 27 tot en met vrijdag 31 januari

donderdag, 23 januari, 2020

Vanaf maandag 27 tot en met vrijdag 31 januari is Vennekensbossen in Ezaart afgesloten door werken. Het verkeer wordt omgeleid via de Bellekensstraat, Haag en Vennekensbossen. Voetgangers en fietsers kunnen de werf wel passeren. Ter hoogte van huisnummers 4 en 8 wordt over een lengte van 5 meter een omhooggekomen betonplaat vervangen door klinkers. Na de werken, uitgevoerd door gemeentewerklieden, moeten deze nog uitharden.

 

Sint-Apollonialaan afgesloten voor werken vanaf maandag 27 tot en met 31 januari

woensdag, 22 januari, 2020

Vanaf maandag 27 tot en met vrijdag 31 januari is de Sint-Apollonialaan, gedeelte tussen De Rooy en Postelarenweg, afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Het verkeer wordt omgeleid via de Postelarenweg en De Rooy. De maatregel is nodig voor het uitvoeren van rioleringswerken ter hoogte van huisnummer 87, door de firma Beernaert’s Werken in opdracht van Pidpa.

 

Mol trekt kaart van ‘Gezonde Gemeente’ en stimuleert inwoners om gezond te leven

woensdag, 22 januari, 2020

Mol trekt kaart van ‘Gezonde Gemeente’ en stimuleert inwoners om gezond te leven

Jong VLD Mol drukt haar wensen uit voor het nieuwe jaar

Jong VLD Mol drukt haar wensen uit voor het nieuwe jaar Foto: jong Vld+ Mol
woensdag, 22 januari, 2020

De liberale jongeren uit Mol brengen hun goede voornemens voor 2020. Met het nieuwe jaar vinden de jongeren het een uitgelezen kans om vooruit te kijken en hun zogenaamde wishlist op tafel te leggen. De jonge liberalen vragen o.a. aandacht voor de jeugd, participatie, een slanke overheid met gezonde financiën en aandacht voor gelijke kansen. “2018 en 2019 waren twee politiek bewogen jaren. Nu zowel de gemeentebesturen als de Vlaamse Regering in actie zijn geschoten en het echte beleidswerk begint, willen we ook ons steentje bijdragen. We geven daarom onze nieuwjaarswensen aan het bestuur mee.” Zegt Charlotte Verdonck, voorzitter van Jong VLD Mol.

Pagina's