6 943 euro subsidie voor brandveiliger lokaal Gidsen Achterbos

maandag, 4 juli, 2022

Jeugdvereniging Gidsen Nele uit Achterbos krijgt een subsidie van het gemeentebestuur voor infrastructuurwerken aan hun lokaal (Zelm 48). Het gaat om een bedrag van 6.943 euro. De vereniging diende een subsidieaanvraag in op basis van het subsidiereglement ‘jeugdinfrastructuur’. Het gemeentebestuur volgt voor de aanvraag het advies van de jeugdraad die eerder al groen licht gaf. De vereniging gebruikt het geld voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie en aanpassingswerken aan en vervanging van het sanitair.

De subsidie is bedoeld voor Molse jeugdinitiatieven die hun jeugdwerkinfrastructuur zoals lokalen, directe omgeving, materiaalcontainers en bewegwijzering in de gemeente brandveilig maken of functioneel verbeteren. De steun dient ook voor onderhoudswerken die grote schade aan de infrastructuur voorkomen of de veiligheid van de leden beter waarborgen.

Maximum 7.500 euro

Elk jeugdwerkinitiatief kan meerdere aanvragen indienen over een periode van drie jaar. Het totale subsidiebedrag per jeugdwerkinitiatief over drie jaar kan nooit meer bedragen dan 75% van de onkosten met een maximum van 7.500 euro. De subsidiëring van een uitgevoerd werk kan maximaal eenmaal worden aangevraagd.

Subsidie aanvragen

De subsidie ‘jeugdwerkinfrastructuur’ aanvragen kan online via het e-formulier op www.gemeentemol.be. De jeugddienst kijkt na of de aanvraag in aanmerking komt en neemt nadien contact op.

 

Meer info: 
Bron: 
SCHEPEN VOOR JEUGD HANS DE GROOF