Een goede mondzorg draagt bij tot een gezond lichaam

 
00:00
Een goede mondzorg draagt bij tot een gezond lichaam Foto: TVMol
vrijdag, 24 december, 2021

Met het project ‘Gerodent Plus’ wil Vlaams minister Wouter Beke inzetten op een preventieve mondzorg, specifiek bij kwetsbare doelgroepen. Daarom zal meer dan 1 miljoen euro voorzien worden voor dit project, getrokken door UGent, in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid en VIVEL. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Beke: “Een goede mondgezondheid past binnen onze gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder Leven’ en wil kwetsbare thuiswonende ouderen ondersteunen in een goede mondzorg.”

Een goede mondzorg is niet enkel belangrijk voor de mondhygiëne van een persoon. Zowel fysiek en mentaal is een goede mondzorghygiëne essentieel. Een slechte mondgezondheid kan dus in verband gebracht worden met tal van andere problemen in het lichaam zoals diabetes, dementie, cardiovasculaire aandoeningen, …

Er wordt gefocust op twee doelgroepen:
• Zorgvragers: kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen die thuis verblijven of in een vorm van beschermd wonen of intermediaire woonvorm, al of niet met ondersteuning en hun mantelzorgers.
• Zorgdragers: zorgverleners en welzijnswerkers actief binnen de eerstelijnszones die een actieve rol kunnen spelen rond mondzorg op het niveau van preventie en doorverwijzing. Huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, OCWM, … zullen samenwerken met tandartsen en mondhygiënisten.

Preventie en vroegdetectie zijn speerpunten binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid. Volgens de principes van Health and Wellbeing in All Policies. willen we inzetten op de betrokkenheid van verschillende partners. Onze eerstelijnszorgberoepen spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij deze preventieve campagne, om een goede mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen te ondersteunen.

Het project zal volgend jaar opgestart worden en binnen 2 eerstelijnszones (ELZ Scheldekracht en ELZ RITS) als pilootproject worden getest. Het doel is te komen tot een toolbox voor de zorgprofessionals om mondzorg te integreren in het zorg- en welzijnsaanbod.

Meer info: 
Vlaamse Regering
Bron: 
Vlaamse Regering