Infoavond op 22 juni: Hoe maak je jouw terrein of weide ‘wolfproof’?

woensdag, 8 juni, 2022


PERSBERICHT VAN SCHEPEN VOOR LANDBOUW LIEVE HEURCKMANS

 

Infoavond op 22 juni: Hoe maak je jouw terrein of weide ‘wolfproof’?

 

Alle (hobby)houders van schapen, geiten, paarden, pony’s, alpaca’s, runderen,… zijn op woensdagavond 22 juni om 20 uur van harte welkom in Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, voor de infoavond ‘Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf’. De toegang is gratis.
Om in te schrijven stuur je vooraf een mailtje naar
info@vsh.be. Vermeld je naam, adres en gsm-nummer. Je krijgt alle info over het wolfproof afsluiten van je terrein en de subsidiemogelijkheden die hiervoor bestaan.

 

Deze infoavond wordt georganiseerd door de vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium, in samenwerking met het gemeentebestuur, de Molse Landbouwraad, het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Departement Landbouw en Visserij (L&V) en het Wolffencing team.
Ook onze gemeente bevindt zich in het wolvenrisicogebied. Naast onze gemeente vinden er nog op vier andere locaties informatievergaderingen plaats. Deze passen in het demoproject ‘De wolf: wees op je hoede! Een kudde wolfproof beheren’.

 

Context

Sinds 2018 is de wolf terug in Vlaanderen. Vermoedelijk zal dit dier – mede door de hoge beschermingsstatus – aanwezig blijven. Ongeveer de helft van de provincie Limburg en één zesde van de provincie Antwerpen werden aangeduid als wolvenrisicogebied. Ook onze
gemeente ligt binnen deze zone. Alle houders van dieren – professioneel of hobby - binnen dit gebied nemen best gepaste beschermde maatregelen.

 

Infoavond

Tijdens de infoavond kom je te weten hoe je jouw weide of terrein wolfproof kunt afsluiten. Je verneemt wat je kan doen met opgelopen schade na een aanval. Tenslotte
krijg je toelichting over de bestaande subsidiemogelijkheden om de meerkost te helpen dragen voor het aanpassen van je afsluitingen.

 

Meer info:

ü 
dienst landbouw,
landbouw@gemeentemol.be, 014 33 07 35

ü 
Vlaamse Schapenhouderij,
www.vsh.be,
info@vsh.be

 
Dit bericht is onderhevig aan volgende e-maildisclaimer:
http://www.gemeentemol.be/disclaimerBron: 
-