Nieuwe erfpachtovereenkomst met voetbalclub KVV Rauw

dinsdag, 18 januari, 2022

Het gemeentebestuur vernieuwt de bestaande erfpachtovereenkomst met de Molse voetbalclub KVV Rauw voor de sportinfrastructuur gelegen langs de Vloeiweidestraat 20. Dat besliste de gemeenteraad op 17 januari. De huidige erfpachtovereenkomst eindigt op 3 mei 2022 en wordt vernieuwd tot 3 mei 2049.

Het gemeentebestuur is eigenaar van de percelen waarop de sportinfrastructuur van KVV Rauw gevestigd is. Het gaat om twee volwaardige pleinen en één duiveltjesplein. Door de nieuwe overeenkomst kan KVV Rauw in ruil voor een kleine vergoeding de infrastructuur ook de komende jaren blijven gebruiken en beheren. Hiermee is de toekomst van de club verzekerd.

Meer info: 
dienst patrimonium
014 33 08 35
Bron: 
BURGEMEESTER WIM CAEYERS EN SCHEPEN VOOR SPORT HANS DE GROOF