Ruim 730.000 werknemers zullen Vlaamse jobbonus ontvangen

maandag, 4 juli, 2022

Werken moet meer lonen. Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken en de werkzaamheidsgraad te verhogen, zullen ruim 730.000 werknemers die minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen voor het eerst een jobbonus ontvangen. Vlaams minister van Werk Jo Brouns heeft ondertussen samen met minister van Begroting Matthias Diependaele de precieze modaliteiten van deze bonus vastgelegd. De werknemers die recht hebben op de jobbonus kunnen vanaf vandaag hun rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel.

We hebben alle talenten nodig op onze arbeidsmarkt. Om meer mensen aan de slag te krijgen, werken meer te laten lonen en ondernemerschap meer te stimuleren, voorziet de Vlaamse Regering voor werknemers een jobbonus en voor startende zelfstandigen een jobbonus plus.

Minister van Werk Jo Brouns: ‘Ik wil een ambassadeur zijn van mensen die werken en ondernemen, maar ook voor die Vlamingen die dat even niet kunnen. Soms is het financieel verschil tussen een werkloosheidsuitkering en een job te klein. Met de jobbonus willen we mensen aanzetten om aan het werk te blijven én om een job te zoeken.’
Matthias Diependaele, minister van Begroting: ‘Werken moeten we belonen, daarom moeten mensen met een lager loon netto meer kunnen overhouden. Het beschermen van de koopkracht is voor de Vlaamse Regering belangrijk. Met dit voorstel geven we extra netto loon, tot 600 per jaar, aan deze categorie van loontrekkenden. Op die manier zorgen we niet enkel voor meer koopkracht, maar motiveren we hen ook om aan het werk te gaan en te blijven.’

Jobbonus voor werknemers
Met de jobbonus krijgen werknemers die voltijds werken en 1.800 euro of minder bruto per maand verdienen jaarlijks 600 euro extra. Dat bedrag neemt stelselmatig af naargelang het loon stijgt. Iemand met een loon van 2.500 euro of hoger bruto per maand maakt geen aanspraak meer op de jobbonus. Door de bonus mee te laten evolueren met de hoogte van het loon beperken we de promotieval.
De eerste uitbetaling van de jobbonus is gebaseerd op de inkomsten en arbeidsprestaties van 2021. Bij de berekening wordt rekening gehouden met het loon voor werkelijke arbeid, het vakantiegeld en het gewaarborgd loon bij ziekte. Inkomsten van flexi-jobs, overuren in de horecasector, vakantiedagen die niet door de werkgever betaald worden en de eindejaarspremie worden niet meegenomen in de berekening.
Via deze tabel kan u zien of u recht hebt op deze jobbonus.

Registreer vandaag al je rekeningnummer in Mijn Burgerprofiel
De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. Werknemers hoeven dus geen aanvraag in te dienen en zullen vanaf eind 2022 een brief ontvangen met het concrete bedrag. Ook de uitbetaling zal nog voor het einde van dit jaar opstarten.
Op de website van de Vlaamse overheid kunnen werknemers aan de hand van enkele eenvoudige vragen controleren of ze in aanmerking komen voor de jobbonus. Werknemers die in aanmerking komen, kunnen het rekeningnummer waarop ze de jobbonus wensen te ontvangen registreren in Mijn Burgerprofiel. Dat kan vanaf vandaag. Wie geen recht heeft op de jobbonus, zal ook geen brief ontvangen.

Jobbonus voor grensarbeiders
Ook wie in Vlaanderen woont, maar werkt in één van de Europese lidstaten komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de jobbonus. Grensarbeiders die denken in aanmerking te komen, zullen vanaf eind 2022 een aanvraag voor de jobbonus kunnen indienen via het digitaal WSE-loket. Voor grensarbeiders kan de Vlaamse overheid immers geen beroep doen op gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Jobbonus plus
Naast de jobbonus voor werknemers zullen ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden een jobbonus plus voor startende zelfstandigen ontvangen vanaf eind 2022. Met die ondersteuning wil de Vlaamse Regering het ondernemerschap meer stimuleren. Werknemers met een brutomaandloon van 2.500 euro of minder zullen bij de overstap naar een zelfstandige activiteit maximaal twee keer een premie van 600 euro krijgen. De eerste keer het jaar dat ze starten met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als ze een jaar na start nog steeds actief zijn als ondernemer in hoofdberoep. Ook wie al zelfstandig is in bijberoep kan deze premie ontvangen bij een overstap naar een voltijdse zelfstandige activiteit. Jaarlijks zullen naar schatting ongeveer 12.000 startende ondernemers deze premie kunnen ontvangen.
Via deze tabel kan u een overzicht terugvinden van in voornamelijk welke sectoren werknemers recht zullen hebben op de jobbonus.

Meer info: 
Vlaamse Regering
Bron: 
Vlaamse Regering