Systematische identiteitscontroles in de stationsomgeving

dinsdag, 15 oktober, 2019

Burgemeester Wim Caeyers vaardigde een verordening uit die de politie toelaat om systematische identiteitscontroles uit te voeren in de stationsbuurt. De maatregel geldt in een straal van 3 kilometer rond het station. De maatregel werd begin oktober via burgemeesterbesluit ingevoerd op vraag van de politie naar aanleiding van recente incidenten in de buurt. Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 21 oktober wordt het besluit ter bekrachtiging aan de raadsleden voorgelegd. Via de systematische controles kan de politie herhaaldelijke overlastplegers sneller identificeren. Op basis van deze identificaties heeft de burgemeester de mogelijkheid om gericht een tijdelijk plaatsverbod op te leggen.

 

Meer info: 
communicatiedienst
01
Bron: 
BURGEMEESTER WIM CAEYERS