Vlaanderen koopt 4 miljoen sneltesten

vrijdag, 23 oktober, 2020

De Vlaamse Regering heeft beslist 4 miljoen sneltesten aan te kopen. Deze zullen prioritair ingezet worden in 3 sectoren: zorg, onderwijs en bedrijven, met respect voor de vastgelegde teststrategie. Met de aankoop van deze testen vermindert de Vlaamse Regering de druk op de labo's. Bovendien laat een sneltest toe om zeer snel zicht krijgen op de besmettelijkheid van de geteste persoon.

Sneltesten, ook wel antigeentesten genoemd, kunnen buiten een labo gebruikt worden. Ze geven resultaat in ca. 15 minuten. Binnen die sneltesten heb je ook varianten qua techniek van afname. Vaak gaat de afname voor de patiënt gemakkelijker dan bij de huidige PCR-testen. Maar voor de afname is nog altijd een opleiding nodig. De afname gebeurt bij voorkeur door een gezondheidswerker of iemand die hiervoor een opleiding heeft gekregen. Sneltesten zijn dus een alternatief bij een gebrek aan labocapaciteit voor PCR-testen en geven een sneller resultaat, maar je hebt nog altijd opgeleide mensen nodig voor de testafname. Sneltesten vervangen de PCR-test ook niet : PCR-testen blijven momenteel nog beter geschikt om vast te stellen of iemand besmet is met het COVID-virus, sneltesten geven wel een goed zicht op de besmettelijkheid van de geteste persoon.

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist 4 miljoen van deze sneltesten aan te kopen. De aankoop zal gebeuren in afstemming met het FAGG. Het FAGG is de instantie die bevoegd is voor de validatie van de sneltesten en heeft recent ook ervaring opgedaan in het kader van een federale aankoop van sneltesten.

De aangekochte testen zullen prioritair ingezet worden in 3 sectoren : zorg, onderwijs en bedrijven. Per sector zal op korte termijn bepaald worden hoe de toegewezen tests best ingezet worden, steeds met respect voor de vastgelegde teststrategie. Hiertoe zal op korte termijn een specifieke werkgroep per sector (met aanwezigheid van experten) een concreet voorstel formuleren zodat de sneltesten na levering ook direct ingezet kunnen worden.

De testresultaten van sneltesten moeten ook opgenomen worden in de de globale keten van de contactopsporing. Aan de voorzitter van het IFC, mevr. Karine Moykens, zal daarom gevraagd worden om prioritair binnen het IFC de noodzakelijke beslissingen te nemen om de sneltesten te integreren in het systeem van de centrale contactopsporing.

Vlaams minister Wouter Beke: "Nu sneltesten op het niveau zijn dat zij een kwaliteitsvolle uitbreiding van de testcapaciteit kunnen beteken, wil Vlaanderen hierin ook stevig investeren. Hoe beter we kunnen testen, des te sneller we deze coronacrisis opnieuw onder controle kunnen brengen..

Bron: 
Vlaamse Regering