Welk toekomstig beheer voor 21,3 ha bossen in Millegem, Achterbos en Donk?

maandag, 4 juli, 2022

Bosgroep Kempen Noord stelde in opdracht van boseigenaars – zowel private eigenaars als het gemeentebestuur – een ontwerp van natuurbeheerplan op voor in totaal 21,3 hectares bossen in Millegem, Achterbos en Donk. Dit plan kreeg de naam ‘De Bleken Mol’. Van 12 juli 2022 tot en met 11 augustus 2022 kan je het plan consulteren en opmerkingen formuleren. Ook boseigenaars in de aangeduide bosgebied die willen aansluiten bij het beheerplan, kunnen zich steeds melden bij Bosgroep Kempen Noord.

Het plan omvat vier zo goed als aanpalende uitgebreide bosgebieden in Millegem, Achterbos en Donk. We spreken daarbij over ‘Stokt’, ‘Bleken’, ‘Achterbosheide’ en ‘Millegem’. Het beheerplan streeft voor deze gebieden naar een duurzaam bosbeheer, waardoor de ecologische, landschappelijke en economische waarden van deze boscomplexen verhogen.

Het voorliggende plan focust op het stapsgewijs streven naar gemengde bossen met hoofdzakelijk inheemse bomen en oude grove dennen. Deze zijn ecologisch veel rijker én zijn beter bestand tegen het veranderende klimaat in combinatie met onze zanderige bodem. Monotone dennenbossen zijn op dat vlak bijzonder kwetsbaar. Andere aandachtspunten zijn het in stand houden en creëren van brede bosranden en het officieel maken van een al bestaand speelbos.

Ontwerpbeheerplan consulteren?

De consultatieperiode loopt van 12 juli tot en met 11 augustus 2022. In deze periode kan je het ontwerpbeheerplan inkijken op de kantoren van Bosgroep Kempen Noord. Dit kan van maandag tot vrijdag (9 tot 16 uur) in de Polderstraat 33 in Oud-Turnhout. Bel hiervoor naar 014 85 90 19  of mail naar kempennoord@bosgroep.be. Wil je het ontwerpbeheerplan digitaal inkijken? Stuur dan een mailtje naar joost.malliet@provincieantwerpen.be. Vervolgens ontvang je alle documenten.

Opmerking of bezwaar?

Eventuele opmerkingen of bezwaarschriften stuur je tijdens de consultatieperiode naar:

Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse overheid)

Lange Kievitstraat 111/113 bus 63

2018 Antwerpen

Ter attentie van Ivan Schoemans (ivan.schoemans@vlaanderen.be)

Uitbreiding beheersgebied

Tijdens de 24 jaar durende looptijd van het natuurbeheerplan is het altijd mogelijk om nieuwe bospercelen toe te voegen.  Zo kunnen onder meer de boseigenaars in de rood aangeduide gebieden zich aansluiten bij het beheersplan. Des te groter het aantal deelnemende percelen, des te beter voor de boskwaliteit. De eigenaars met de in het roos aangeduide percelen, doen alvast mee. Mogelijk heb jij in deze omgeving nog een bosperceel bos liggen? Bij eventuele interesse neem je best contact op met de bosgroep Kempen Noord.

Meer info: 
Bosgroep Kempen Noord
014 85 90 19
Bron: 
SCHEPEN VOOR GROEN FREDERIK LOY EN SCHEPEN VOOR NATUUR HANS DE GROOF